گالری تصاویر
 
سفر به ترکيه بهمراه هيات رسانه اي ايران (10)
 • ../Uploads/Album/0000000001.jpg

  سفر آرامش بخش بود

  سفر آرامش بخش بود
 • ../Uploads/Album/0000000002.jpg

  صرف صبحانه در هتل/ آنکارا

  صرف صبحانه در هتل/ آنکارا
 • ../Uploads/Album/0000000003.jpg

  در لابي هتل/ آنکارا

  در لابي هتل/ آنکارا
 • ../Uploads/Album/0000000004.jpg

  صرف صبحانه در هتل/ استانبول

  صرف صبحانه در هتل/ استانبول
 • ../Uploads/Album/0000000005.jpg

  يه دوست خوب هم پيدا کرديم که غذاهاش خيلي خوشمزه بود

  يه دوست خوب هم پيدا کرديم که غذاهاش خيلي خوشمزه بود
 • ../Uploads/Album/0000000006.jpg

  غذاهاي خوشمزه

  غذاهاي خوشمزه
 • ../Uploads/Album/0000000007.jpg

  غذاهاي خوشمزه

  غذاهاي خوشمزه
 • ../Uploads/Album/0000000008.jpg

  صنايع دستي

  صنايع دستي