گالری تصاویر
 
سفر هيات رسانه اي ايران به ترکيه (3)
 • ../Uploads/Album/0001.jpg

  روزنامه استار

  روزنامه استار
 • ../Uploads/Album/0002.jpg

  ديدار با مصطفي قاراعلي سردبير روزنامه استار

  ديدار با مصطفي قاراعلي سردبير روزنامه استار
 • ../Uploads/Album/0003.jpg

  نشست با مديران روزنامه استار و شبکه خبري 24 که به مناظره کشيد

  نشست با مديران روزنامه استار و شبکه خبري 24 که به مناظره کشيد
 • ../Uploads/Album/0004.jpg

  بازديد از روزنامه استار

  بازديد از روزنامه استار
 • ../Uploads/Album/0006.jpg

  بازديد از شبکه خبري 24

  بازديد از شبکه خبري 24
 • ../Uploads/Album/0007.jpg

  خداحافظي با دوغان الطغرل بعد از يک مناظره داغ

  خداحافظي با دوغان الطغرل بعد از يک مناظره داغ
 • ../Uploads/Album/0008.jpg

  سرکنسولگري جمهوري اسلامي ايران در استانبول

  سرکنسولگري جمهوري اسلامي ايران در استانبول
 • ../Uploads/Album/0009.jpg

  در سرکنسولگري جمهوري اسلامي ايران در استانبول

  در سرکنسولگري جمهوري اسلامي ايران در استانبول
 • ../Uploads/Album/00010.jpg

  محمود حيدري کفيل سرکنسولگري جمهوري اسلامي ايران در استانبول

  محمود حيدري کفيل سرکنسولگري جمهوري اسلامي ايران در استانبول
 • ../Uploads/Album/00011.jpg

  عکس يادگاري هيات رسانه ايران در سرکنسولگري ايران در استانبول

  عکس يادگاري هيات رسانه ايران در سرکنسولگري ايران در استانبول
 • ../Uploads/Album/0005.jpg

  شبکه خبري 24

  شبکه خبري 24