سياسي

چرا خاتمي زودتر از ميرحسين موسوي آمد؟!
سه شنبه 22 بهمن 1387 - 9:38:53 PM
  بزرگنمایی:

نويسنده: عليرضا تاجريان
آرايش مهره هاي اصلاح طلبان براي انتخابات رياست جمهوري دهم تغيير کرده است؛ سيد محمد خاتمي رسما کانديداتوري خود را براي انتخابات رياست جمهوري دهم اعلام کرده است و ميرحسين موسوي نيز خواهد آمد.

سئوالي که مطرح مي شود اين است که «چرا خاتمي زودتر از موسوي آمد؟!»
در پاسخ بايد گفت که سيدمحمد خاتمي با وجود اينکه چندان مايل به حضور در انتخابات رياست جمهوري دهم نبود اما عمليات رواني سازمان مجاهدين، حزب مشارکت، مجمع روحانيون و کارگزاران بالاخره به بار نشست و خاتمي بر خلاف ميل باطني مجبور به اعلام رسمي کانديداتوري شد؛ راه هاي فرار براي خاتمي بسته شد و او نتوانست «نه» بگويد! او مي خواست بار کانديداتوري و رقابت با کانديداي اصولگرايان (احمدي نژاد) را بر دوش ميرحسين موسوي بيندازد اما زماني که فهميد «اجماع اصلاح طلبان» تنها با حضور وي شکل مي گيرد، حاضر شد، بيايد تا شايد در روزهاي باقيمانده براي مساعد کردن شرايط کانديداتوري ميرحسين موسوي کاري کرده باشد.
 سيد محمد خاتمي کار سختي را پيش رو دارد؛ او بايد در مدتي اندکي براي ميرحسين موسوي از «جان و دل» کار کند و حاميان خود را براي پذيرش کانديداتوري ميرحسين موسوي آماده سازد.
بنابراين بايد گفت خاتمي وقتي ديد که بدون حضور او امکان اجماع در ميان اصلاح طلبان براي کانديداتوري ميرحسين موسوي نيست، مجبور گذشت زودتر از موسوي بيايد و در زمان مناسب به نفع او کنار گشت!
هر چند مي توان آرايش جديد انتخاباتي اصلاح طلبان را يک «بازي» دانست اما در هر صورت احتمال مي رود که خاتمي در روزهاي پاياني به نفع «ميرحسين موسوي» کنار خواهد کشيد. اخبار منتشر شده در اين روزها امکان وقوع اين احتمال را افزايش مي دهد؛ چنان که هدايت آقايي عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي در اين خصوص مي گويد: «نامزدي خاتمي قطعي شده است اما وي زمان تصميم گيري را از ميرحسين نخواهد گرفت و حتي اگر دقيقه 90 ميرحسين اعلام آمادگي کند، خاتمي به نفع او کنار خواهد کشيد.»
در همين حال سايت اصلاح طلبان نيز در گفتگو با يک منبع آگاه که نام وي فاش نمي شود، اعلام مي کند سيد محمد خاتمي در روزهاي پاياني انتخابات به نفع مير حسين موسوي كناره گيري مي كند. اين منبع نزديک به جبهه اصلاحات مي گويد:«نبايد از بابت نامزدي همزمان خاتمي و مير حسين موسوي نگران بود ، چرا كه آقاي خاتمي در نهايت به نفع مهندس موسوي از عرصه كناره گيري مي كند و در واقع با سرمايه اجتماعي خود پشت سر مير حسين قرار مي گيرد تا پيروزي در اين انتخابات نهايي و قطعي باشد.»
نحوه فعاليت ستادهاي تبليغاتي خاتمي نيز امکان وقوع اين احتمال را افزايش مي دهد چرا که ستادهاي تبليغاتي خاتمي با عنوان وي فعاليت نمي کنند. اين خبر را ارگان حزب اعتمادملي منتشر کرده است؛ «ستادهاي تبليغاتي محمد خاتمي با عنوان او فعاليت نمي كنند و اين تصميم در آخرين نشست گروه راهبردي - تبليغاتي ستاد مركزي خاتمي تصويب شده و بر مبناي اين تصميم گروه‌هاي سياسي و حزبي با تابلوهاي تبليغاتي خود وارد تبليغات مي‌شوند تا اگر به هر دليل خاتمي در صحنه انتخابات حاضر نشد آنها بتوانند فعاليت خود را بر نامزد ديگري انتقال دهند. … به همين دليل قرار است كه ستاد انتخاباتي خاتمي زير يك عنوان خاص نباشد بلكه احزاب و گروه‌ها هر كدام با لوگوي حزبي خود ستادهاي جداگانه‌اي براي رقابت محمد خاتمي راه بيندازند.»
حال کار سخت را بايد خاتمي انجام دهد؛ او بايد «مشارکت»، «سازمان مجاهدين»، «مجمع روحانيون» و برخي گروههاي ديگر از حاميان خود را براي پذيريش کانديداتوري «ميرحسين موسوي» آماده سازد و در روزهاي پاياني به نفع ميرحسين کنار بکشد.

استفاده از این مطلب با درج نام نویسنده و ذکر منبع بلامانع است.
  سایر مطالب