مديريت

آنچه يك كارآفرين پس از موفقيت نبايد انجام دهد
پنجشنبه 6 اسفند 1388 - 10:32:42 PM
  بزرگنمایی:

نويسنده: عليرضا تاجريان
اشاره: شايد شما هم روزي به عنوان يك كارآفرين بتوانيد، به موفقيت هاي چشمگيري در كسب و كار خود نايل شويد و شركت خود را به عنوان يكي از موفق ترين و پرسودترين سازمان ها معرفي نماييد در اين صورت است كه شما به عنوان مدير عامل و رئيس آن شركت نبايد كارهايي را انجام دهيد، كه در اين نوشتار به برخي از اين كارها اشاره مي كنيم:
1- از قدرت اقتصادي خود عليه رقابت آزاد استفاده نكنيد
وقتي شما از شركت خود سنگري امن ساختيد، شايد وسوسه شويد با دست و پنجه نرم كردن با دولت، موقعيت خود را مستحكم كنيد. براي اين منظور امكان دارد قوانيني را براي حمايت از خود توصيه كنيد كه رقابت را نابود كند. پس اولين كاري كه نبايد پس از موفقيت انجام دهيد، دست زدن به چنين روشهاي پستي است كه رقابت را نابود مي كند‎؛ يعني شما بايد از رقابت استقبال كنيد؛ چرا كه شما را تيز و دقيق مي كند و مبارزه دايمي با رقبا شركت را كارآمدتر مي كند. كسي كه از اين رقابت بيشترين سود را مي برد، شخص مصرف كننده است. اگر شما معتقديد كه بايد در خدمت مصرف كننده بود، حق نداريد با حمايت از تصويب قوانين دست و پاگير، رقبا را از رده خارج كنيد. هيچ شركتي منفورتر از آن نيست كه مدير شركت، تجارت آزاد را در ظاهر تشويق كند ولي در خفا دست به كارهايي بزند كه رقابت را خنثي كند. بنابراين پس از موفقيت، از قدرت اقتصادي خود عليه رقابت آزاد استفاده نكنيد.
2- به دنبال استفاده از يارانه و كمك هاي دولتي نباشيد
 پس از موفقيت در كسب و كار خود، از دولت هيچ چيز دريافت نكنيد، به دولت هيچ چيزي بيش از آنچه كه قانون معين كرده است، ندهيد چرا كه دولت دوست يا همدست شما نيست. آنقدر شجاع باشيد كه براي دريافت يارانه ها، وام ها و كمك ها دست به سوي دولت دراز كنيد بلكه شما پس از موفقيت بايد اولاَ كارآفريني كنيد و در درجه دوم به استقلال شركت و سودآوري آن فكر كنيد.
3- به دشمنان بازار آزاد كه دشمن شما نيز هستند، پشيزي كمك نكنيد
پس از موفقيت، دشمنان خود را بشناسيد؛ آنها اگر بتوانند شما را نابود خواهند كرد بنابراين شريان هاي حياتي آنها را قطع كنيد و هرگز به سازمان يا موسسه اي كه بر ضد كسب و كار ياوه سرايي مي كند، پشيزي كمك نكنيد.
سازمان هاي متعددي ارزش هاي كسب و كار آزاد را آموزش مي دهند و به حمايت مالي شما نياز دارند. اين گروه ها اصول اقتصادي قاطعي را دنبال مي كنند و مي كوشند به هموطنان ما ارزش اقتصاد بازار و نقش كارآفرين را آموزش دهند. آنها استحاق كمك هاي مالي شما را دارند.
4- فروتني را از ياد نبريد
وقتي شما به عنوان يك كارآفرين به موفقيت هاي چشمگيري در كسب و كار خود نايل شديد، پول زيادي به شركت شما سرازير مي گردد اما موفقيت زياد خطراتي هم به همراه دارد، چرا كه موفقيت با خود دانه نابودي را مي آورد.
وقتي درآمد شما بالا مي رود، شما به خود مغرور مي شويد. ادموند بورك گفته است‏ « هيچ ذره اي از غرور نبوده كه به آدمي لطمه وارد نكرده باشد.» اين جمله عاقلانه را به خاطر بسپاريد. موفقيت، غرور و خودبيني ايجاد مي كند. امرسون آن را «حماقت خودپسندي» ناميده است. موفقيت مي تواند باعث ديوانگي شما شود و تصميمات خودبينانه شما مي تواند در نهايت به نابودي شما منجر شود. تنها افراد معدودي مي توانند موفقيت را تجربه كنند و خود را نبازند. بيشتر مردم اسير غرور بيجا مي شوند.
پس از موفقيت، فروتني را از ياد نبريد. اين نكته را به خاطر داشته باشيد كه پس از موفقيت ديگر خود را آن گونه نخواهيد ديد كه ديگران مي بينند؛ فكر خواهيد كرد كه فروتن ايد، ولي نيستيد. پس تصميمات احمقانه اي خواهيد گرفت كه به آينده تان آسيب مي رساند و موفقيت شما را نابود مي كند. براي اينكه در اين مواقع اشتباه نكنيد بايد علايم از دست رفتن فروتني را همواره به خاطر بسپاريد و مراقب آنها باشيد‏، علايمي از جمله :
1- خيلي زود عصباني مي شويد.
2- با كارمندان خود تندي و پرخاش مي كنيد.
3- با افراد خدماتي با عصبانيت برخورد مي كنيد.
4- به زيردستان بي اعتنايي مي كنيد.
5- ولخرجي مي كنيد.
6- براي هيچ كس وقت نداريد.
7- بر مبناي تحت تاثير قرار دادن مردم، تصميم مي گيريد.
8- با صداي بلند حرف مي زنيد تا ديگران سخنان شما را بشنوند و اين گونه خودنمايي مي كنيد.
9- لاف مي زنيد.
10-هر اتفاق خوب را به حساب خود مي نويسيد.
11- از اعتبار ديگران ناراحت مي شويد.
12- از قدرت خود به روش زورمندانه استفاده مي كنيد.
13-از مردم انتظار احترام داريد و به چاپلوسان پاداش مي دهيد.
14- از تعريف و تمجيد بيش از حد خوشتتان مي آيد.
15- افراد خوبي را كه با شما مخالف اند، از خود مي رانيد.
اگر حتي يكي از اين شاخصه ها را هم دارا باشيد، اسير حماقت خودپسندي شده ايد پس بايد به هر نحوي فروتني خود را حفظ كنيد، تا از عواقب آن برحذر باشيد.
5- از واكنش هاي تند نسبت به انتقادها بپرهيزيد
موفقيت در كسب و كار و كسب پول زياد مشكلات خاص خود را به همراه دارد. فعاليت هاي شما مي تواند باعث ايجاد خصومت هاي بسيار فراتر از معمول در بين همشهريان تان شود. شما بايد به شدت مراقب باشيد و از هر برخوردي با قانون اجتناب ورزيد. اجتماع به انگشت نما كردن افراد ثروتمند عشق مي ورزد. قانون حتي ممكن است با شما برخوردي شديدتر داشته باشد.
توجه نامطلوب رسانه ها، مي تواند اثر منفي بر كسب و كار شما بگذارد. مراقب گام هاي خود باشيد. از گرفتاري ها دوري كنيد و به آينده فكر كنيد.
به عنوان كارآفريني ثروتمند‏، شما براي هر حركتي كه انجام مي دهيد، مورد توجه و انتقاد قرار داريد. انتقاداتي كه بر شما وارد مي آيد، پاداشي است كه هر شخص ثروتمندي كه به شهرت مي رسد، دريافت مي كند. مردم حرف هاي زشت و نامربوطي درباره شما خواهند زد. در انزوا فرو نرويد يا مثل برخي زنان و مردان ثروتمند خود را از ديگران جدا نكنيد بلكه ارتباط خود را با ديگران قطع نكنيد، با مردم در آميزيد و آنها را به خاطر آزارهايي كه به شما مي رسانند، ببخشيد. شما نمونه زنده موفقيتي هستيد كه درون سيستم كسب و كار وجود دارد. شما به عنوان يك نمونه موفق بايد سيستمي كه رشد شما را ممكن كرده است، تقويت كنيد.
6- از اظهارنظر درباره آنچه نمي دانيد، بپرهيزيد
آخرين كاري که شما به عنوان يك كارآفرين پس از موفقيت نبايد انجام دهيد، پرهيز از اظهارنظرهاي نادرست و نابجا است. به ياد داشته باشيد كه اظهار نظري نادرست و يا نقل قولي بي خردانه مي تواند لقبي ناروا را براي يك عمر به شما بچسباند. شما بايد مراقب باشيد و از مخدوش كردن برخي نظريات و رسوم متداول بپرهيزيد.
توجه داشته باشيد كه بسياري از افرادي كه در زمينه اي خاص، متخصص مي شوند، كم جنبه مي شوند. به نظر مي رسد كه انجام كارهاي بزرگ در يك زمينه، يك سكوي سخنراني در اختيار آنها قرار مي دهد كه درباره طيف و سيعي از موضوعات ديگر هم اظهار عقيده كنند. در اين حالت خودبيني شديد، آنها برداشت هاي تأسف آوري پيدا مي كند. بدين ترتيب، شما تنها بخش جزئي از هر موضوعي را مي دانيد. چگونه مي توانيد بدون آنكه هرگز كتابي را ورق زده باشيد‏، در مورد موضوعات مختلف اطلاع داشته باشيد؟  برخي كارآفرينان ثروتمند خود را در نقش يك مفسر مي بينند، هيچ كس به عقايد شما اهميت نمي دهد، بگذاريد اعمالتان به جاي شما سخن بگويند. از صحبت در مورد مباحث خارج از طيف مهارت هاي خود دوري كنيد. و اين توصيه چارلز كترينگ، موسس شركت دلكو را هم همواره به خاطر بسپاريد: « هر چقدر تصور كنيم كه مي دانيم، همان قدر نادانيم‏، و هر چقدر كه بدانيم كه نادانيم همان قدر مي دانيم.»

منبع: پيش به سوي كارآفريني (راهنماي راه اندازي و مديريت كسب و كار براي خود) ‏، جيمز آر. كوك، مترجم: ميترا تيموري، نشر آموزه ، اصفهان ، چاپ دوم 1383

 

استفاده از این مطلب با درج نام نویسنده و ذکر منبع بلامانع است.
  سایر مطالب