طنز

طنز/ انتخاب شوهر در مرکز خريد
جمعه 15 بهمن 1389 - 10:42:46 AM
  بزرگنمایی:

يک مرکز خريد وجود داشت که زنان مي توانستند به آنجا بروند و مردي را انتخاب کنند که شوهر آنان باشد.اين مرکزپنج طبقه داشت و هرچه که به طبقات بالاتر مي رفتند خصوصيات مثبت مردان بيشترمي شد؛اما اگر در طبقه اي دري را باز کنند،بايد حتما آن مرد را انتخاب کنند و اگر به طبقه بالاتر رفتند ديگر اجازه برگشت ندارند و هر شخص فقط يک بار مي تواند از اين مرکز استفاده کند.روزي دو دختر که با هم دوست بودند به اين مرکز خريد رفتند تا شوهر مورد نظر خود را پيدا کنند.در اولين طبقه بر روي در نوشته بود:اين مردان شغل و بچه هاي دوست داشتني دارند.دختري که تابلو را خوانده بود گفت:خب،بهتر از کارنداشتن يا بچه نداشتن است ولي دوست دارم ببينم بالاتري ها چگونه اند ؟پس رفتند.در طبقه دوم نوشته بود:اين مردان شغلي با حقوق زياد ، بچه هاي دوست داشتني و چهره زيبا دارند.دختر گفت:طبقه بالاتر چه جوريه...؟طبقه سوم:اين مردان شغلي با حقوق زياد ،ب چه هاي دوست داشتني و چهره زيبا دارند و در کارِ خانه هم کمک مي کنند.دختر:واي ...، چقدر وسوسه انگيز، ولي بريم بالاتر؛و دوباره رفتند.طبقه چهارم:اين مردان شغلي با حقوق زياد و بچه هاي دوست داشتني دارند.داراي چهره اي زيباهستند، همچنين در کارِ خانه کمک مي کنند و هدف هاي عالي در زندگي دارند.آن دو واقعابه وجد آمده بودند.دختر:واي چقدر خوب.پس چه چيزي ممکنه طبقه آخر باشه!آنها گريه کردند.پس به طبقه پنجم رفتند، آنجا نوشته بود:اين طبقه فقط براي اين است که ثابت کند زنان راضي شدني نيستند.از اين که به مرکز ما آمديد متشکريم و روز خوبي براي شماآرزومنديم.

گردآوري: گروه اينترنتي تاجريان

استفاده از این مطلب با درج نام نویسنده و ذکر منبع بلامانع است.
  سایر مطالب