طنز

شعر طنز مادر ايرج ميرزاي قرن 21
پنجشنبه 26 اسفند 1389 - 9:48:35 AM
  بزرگنمایی:

گويند مرا چو زاد مادر پـسـتـان به دهان گرفتن آموخت
شب ها بر ِ گاهواري من بيدار نشست و خفتن آموخت
دستم بگرفت و پا به پا برد تا شيوه ي راه رفتن آموخت
يک حرف و دو حرف بر زبانم الـفـاظ نهاد و گفتن آموخت
لبخند نهاد بر لـب مـن بـر غـنچه ي گل شکفتن آموخت
پس هستي من ز هستي اوست تا هستم وهست دارمش دوست
گوينــــــــد مرا چـــو زاد مـادر روي کاناپه، لمــــيدن آموخت
شب ها بر ِ مـــاهــواره تا صبــح بنشست و کليـپ ديدن آموخت
برچهـــره، سبوس و ماست ماليد تا شيوه ي خوشگليـدن آموخت
بنــــمود «تتو» دو ابروي خويش تا رســم کمان کشـيدن آموخت
هر مــــاه برفـــت نزد جـــــراح آيين ِ چروک چيـــــدن آموخت
دستـــــــــم بگـــرفت و ُبرد بازار همـــــواره طلا خريدن آموخت
با دايــــــي و عمّه هاي جعــــلي پز دادن و قُمپُــــــزيدن آموخت
با قوم خودش ، هميــــــشه پيوند از قوم شــــوهر، بريدن آموخت
آســــــوده نشست و با اس ام اس جک هاي خفن، چتيدن آموخت
چون سوخت غذاي ما شب وروز از پيک، مدد رسيــــدن آموخت
پاي تلفــــن دو ساعت و نيــــــم گل گفتن و گل شنيـــدن آموخت
بابــــــام چــــو آمد از سر کـــار بيماري و قد خميـــــدن آموخت


گردآوري: گروه اينترنتي تاجريان

استفاده از این مطلب با درج نام نویسنده و ذکر منبع بلامانع است.
  سایر مطالب