اشعار و جملات قصار

چگونه زندگي کنيم؟
سه شنبه 20 فروردين 1392 - 11:32:22 AM
  بزرگنمایی:

دو قطره آب كه به هم نزديك شوند، تشكيل يك قطره بزرگتر مي دهند...
اما دوتكه سنگ هيچگاه با هم يكي نمي شوند!
پس هر چه سخت تر و قالبي تر باشيم، فهم ديگران برايمان مشكل تر، و در نتيجه امکان بزرگتر شدنمان نيز كاهش مي يابد...
آب در عين نرمي و لطافت در مقايسه با سنگ، به مراتب سر سخت تر، و در رسيدن به هدف خود لجوجتر و مصمم تر است.
سنگ، پشت اولين مانع جدي مي ايستد. اما آب... راه خود را به سمت دريا مي يابد.

در زندگي، معناي واقعي سرسختي، استواري و مصمم بودن را، در دل نرمي و گذشت بايد جستجو كرد.
گاهي لازم است كوتاه بيايي...
گاهي نمي توان بخشيد و گذشت...اما مي توان چشمان را بست و عبور کرد

گاهي مجبور مي شوي ناديده بگيري...
گاهي نگاهت را به سمت ديگر بدوز که نبيني....
ولي با آگاهي و شناخت
وآنگاه بخشيدن را خواهي آموخت


مگذار که جريان زندگي تو را به عادت ببرد
مگذار كه عشق، به عادتِ دوست داشتن تبديل شود!
مگذار كه حتي آب دادنِ گلهاي باغچه ، به عادتِ آب دادنِ گلهاي باغچه بدل شود!
عشق ، عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتنِ ديگري نيست ،
پيوسته نو كردنِ خواستني ست كه خود پيوسته ، خواهانِ نو شدن است و ديگرگون شدن.
تازگي ، ذاتِ عشق است و طراوت ، بافتِ عشق.
چگونه مي شود تازگي و طراوت را از عشق گرفت و عشق همچنان عشق بماند؟
عشق، تن به فراموشي نمي سپارد ، مگر يك بار براي هميشه.
جامِ بلور ، تنها يك بار مي شكند. ميتوان شكسته اش را ، تكه هايش را ، نگه داشت.
اما شكسته هاي جام ،آن تكه هاي تيزِ برَنده ، ديگر جام نيست.
احتياط بايد كرد.
همه چيز كهنه مي شود و اگر كمي كوتاهي كنيم ، عشق نيز.
بهانه ها جاي حسِ عاشقانه را خوب مي گيرند.

استفاده از این مطلب با درج نام نویسنده و ذکر منبع بلامانع است.
  سایر مطالب