فرهنگي

خرافه هاي خاص مردم دنيا در سال نو
شنبه 24 اسفند 1392 - 6:06:53 PM
  بزرگنمایی:

همه مردم در همه جاهاي دنيا گرفتار انواع خرافات در زمينه هاي مختلف هستند. يکي از خرافات مردم اروپا و آمريکا در زمينه خوش شانسي و اقبال در سال جديد است. آنها نيز همچون ما در جشن سال نوي خود به مسايلي فکر مي کنند که نسل به نسل تکرار شده است. به طور مثال، ما اعتقاد داريم اولين عيدي که از فردي مي گيريم تعيين کننده وضع مالي ما در سال آينده خواهد بود. به خوب يا بد بودن دست طرف اعتقاد داريم. مردم ديگر نقاط جهان هم خرافه هاي خاص خود را دارند، از شکستن ظرف گرفته تا پريدن از روي موج دريا مواردي هستند که فکر مي کنند باعث اقبال در سال جديد خواهد شد.

دانمارک: شکستن ظرف
مردم دانمارک عموما سال نوي خود را با شکستن بشقاب در مقابل خانه دوستانشان آغاز مي کنند. هر چه بشقاب هاي بيشتري در مقابل خانه شما شکسته شود نشان دهنده اين است دوستان بيشتري داريد. دانمارکي ها رسم ديگري هم دارند. اينکه روي صندلي بايستند و نيمه شب پايين بپرند تا ارواح خبيثه و شيطاني را از خانه و زندگي خود دور کنند و با شانس بيشتري وارد سال جديد شوند.

اسکاتلند: مهمان ويژه
اسکاتلندي ها اعتقاد دارند، نخستين فردي که نيمه شب از جلوي خانه شما عبور کنند، تعيين کننده شانس و موفقيت شما در سال جديد خواهد بود. امروز اين رسم را جشن مي گيرند و به آن "اولين قدم" مي گويند. آنها به بازديد يکديگر مي روند و غذا، خوراکي يا هداياي کوچکي براي يکديگر مي برند تا سال آينده را با شادي و خوش اقبالي آغاز کنند.
در شهر استونهاون، يکي از شهرهاي کشور اسکاتلند، مردهاي کيلت پوشيده (دامن هاي پشمي مردانه اسکاتلند)، در خيابان ها رژه مي روند و توپ هاي آتشين به تير و ديوارهاي پرتاب مي کنند تا روح شيطان را بسوزانند تا با آنها وارد سال جديد نشود.

اسپانيا: جادوي ميوه ها
در اسپانيا و پرتقال مردم نيمه شب، 12 عدد انگور را روي اعداد ساعت قرار مي دهند تا به رسم 12 ماه سال، برکت و شادابي بر زندگي آنها جاري باشد.

برزيل: پريدن از روي موج
در برزيل، مردمي که آمدن سال نو را جشن مي گيرند، پس از نيمه شب به دريا مي روند و از روي 7 موج دريا يا اقيانوس مي پرند و در هر مرتبه، آرزوي خود براي سال آينده را بيان مي کنند. اعتقاد دارند با اين کار روياهاي آنها محقق خواهد شد.

روسيه: نوشتن و سوزاندن
روس ها بزرگ ترين آرزوهاي خود را روي کاغذ مي نويسند. هنگامي که ساعت 12 نيمه شب را نشان داد، آن کاغذ را با شمع مي سوزانند و خاکستر آن را داخل ليوان شامپاين خود مي ريزند و مي نوشند. با اين کار اعتقاد دارند آرزوهايشان برآورده خواهد شد.

آلمان: فلز سخت
سنت خرافي آلماني ها براي اقبال در سال جديد، ذوب کردن سرب است. آنها سرب را در يک قاشق غذاخوري روي شعله مستقيم آتش ذوب مي کنند و آن را داخل سطلي پر از آب مي ريزند. وقتي فلز سرد شد و شکل گرفت، آن را خارج مي کنند و شکل آن را به شانس و اقبال سال آينده خود تشبيه مي کنند. شکل قلب يا حلقه نشان دهنده ازدواج هستند. شکل گوسفند نشان دهنده سفر و توپ يا دايره نشانه خوش شانسي است.

يونان: سکه در کيک
يوناني ها در مراسم جشن سال نوي خود و براي خوش اقبالي، کيک ريحان مي پزند. يک سکه، منجوق، خنزرپنزر ارزان داخل خمير آن قرار مي دهند. هنگامي که ساعت 12 شب شد، کيک را برش و تکه اي از آن را به هر نفر مي دهند. فردي که سکه يا منجوق را پيدا کند، در سال آينده از بقيه خوش شانس تر خواهد بود.

فيليپين: دايره اقبال
در فيليپين مردم اعتقاد دارند هر چيز گرد و دايره اي شکل نشانه و نماد برکت و بهروزي است. به همين دليل، فيليپيني ها در سال نو ميز را با انواع خوراکي ها و ميوه هاي گرد تزئين مي کنند.

ژاپن: سوپ نودل سياه
در ژاپن مردم سال نوي خود را با خوردن سوپ نودل سوبا (نودلي که از آرد گندم سياه تهيه مي شود) آغاز مي کنند. بلند بودن رشته ها نودل نمادي از بلندي زندگي و رونق و روزبهي است. ژاپني ها اعتقاد دارند بايد نودل را از ابتدا تا انتها هورت بکشند و هرگز آن را نجوند يا با دندان نصف نکنند.

استفاده از این مطلب با درج نام نویسنده و ذکر منبع بلامانع است.
  سایر مطالب