اشعار و جملات قصار

20 جمله بيست از آنتوني رابينز
يکشنبه 23 خرداد 1389 - 11:42:31 PM
  بزرگنمایی:


1- به مردم بيش از آنچه انتظار دارند بدهيد و اين کار را با شادماني انجام دهيد.
2- با مرد يا زني ازدواج کنيد که عاشق صحبت کردن با او هستيد. براي اينکه وقتي پيرتر مي شويد ، مهارتهاي مکالمه اي مثل ديگر مهارتها خيلي مهم ميشوند.
3-همه ي آنچه را که مي شنويد باور نکنيد، همه ي آنچه را که داريد خرج نکنيد و يا همانقدر که مي خواهيد نخوابيد.
4-وقتي مي گوييد "دوستت دارم" منظورتان همين باشد.
5-وقتي مي گوييد "متاسفم" به چشمان شخص مقابل نگاه کنيد.
6-به عشق در اولين نگاه باور داشته باشيد.
7- هيچوقت به رؤياهاي کسي نخنديد . مردمي که رؤيا ندارند هيچ چيز ندارند.
8- عميقاً و بااحساس عشق بورزيد. ممکن است آسيب ببينيد ولي اين تنها راهي است که به طور کامل زندگي مي کنيد.
9-در اختلافات منصفانه بجنگيد و از کسي هم نام نبريد.
10-مردم را از طريق خويشاوندانشان داوري نکنيد.
11-آرام صحبت کنيد ولي سريع فکر کنيد.
12- وقتي کسي از شما سوالي مي پرسد که نمي خواهيد پاسخ دهيد، لبخندي بزنيد و بگوييد "چرا مي خواهي اين را بداني؟"
13- به خاطر داشته باشيد که عشق بزرگ و موفقيتهاي بزرگ مستلزم ريسک هاي بزرگ هستند.
14- وقتي چيزي را از دست مي دهيد ، درس گرفتن از آن را از دست ندهيد.
15- اين سه نکته را به ياد داشته باشيد : احترام به خود ، احترام به ديگران و مسئوليت همه کارهايتان را پذيرفتن
16-اجازه ندهيد يک اختلاف کوچک به دوستي بزرگتان صدمه بزند.
17- وقتي متوجه مي شويد که که اشتباهي مرتکب شده ايد ، فوراً براي اصلاح آن اقدام کنيد.
18- وقتي تلفن را بر مي داريد لبخند بزنيد ، کسي که تلفن کرده آن را در صداي شما مي شنود.
19-زماني را براي تنها بودن اختصاص دهيد.
20-يک دوست واقعي کسي است که دست شما را بگيرد و قلب شما را لمس کند.

استفاده از این مطلب با درج نام نویسنده و ذکر منبع بلامانع است.
  سایر مطالب