سياسي

3 بر 1 به نفع ايران در بازي هسته اي
يکشنبه 24 ارديبهشت 1385 - 8:28:15 AM
  بزرگنمایی:

نويسنده: عليرضا تاجريان
اشاره: بعد از آنکه شوراي امنيت سازمان ملل متحدد در اولين روزهاي آغازين سال 85 بيانيه اي را بر عليه ايران منتشر کرد و در آن به ايران مهلت 30 روزه داده شد تا پايبندي خود را نسبت به آژانس انرژي اتمي نشان داده و خواسته هاي شوراي حکام را عملي سازد، بسياري از صاحبنظران اعتقاد داشتند که اين مهلت ضرب الاجلي براي ايران خواهد بود، پس بايد ايران تمام فعاليت هاي غني سازي اورانيوم خود را متوقف و براي شفاف سازي کار کند. اما ايران نه تنها در اين مدت امتيازي از دست نداد، بلکه سه امتياز مهم را کسب کرد، اولين امتياز ايران با رزمايش بزرگ پيامبر اعظم (ص) رقم خورد و به مخالفان برنامه هسته اي ايران فهماند که جمهوري اسلامي ايران از توان نظامي بالايي برخوردار بوده و قدرت کافي براي دفاع از خود را دارد. امتياز دوم ايران موفقيت جمهوري اسلامي ايران در دستيابي به چرخه کامل سوخت هسته اي بود که با اين امتياز به مخالفان برنامه هسته اي خود نشان داديم که ايران مي تواند خود به تنهايي اورانيوم را غني سازي کند نه در زماني که آنها فکر مي کنند، بلکه بسيار زودتر از آن زمان مقرر. پس نيازي نيست که کشور ثالثي ايران را در غني سازي اورانيوم و فعاليت هاي هسته اي اش کمک کند. امتياز سوم نيز با هشدار مقام معظم رهبري به تهديدات آمريکا رقم خورد، با اين امتياز نيز به آمريکا و مخالفان برنامه هسته اي ايران فهمانديم که اگر آمريکا به ايران حمله کند، منافع آمريکا در سراسر جهان دو برابر آسيب مي بيند، مخالفان برنامه هسته اي ايران اگر قصد حمله به ايران را داشته باشند، ما به شدت پاسخ مي دهيم.
در اين نوشتار سعي داريم تحليلي پيرامون «بازي هسته اي» که ميان ايران و مخالفان برنامه هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران بعد از صدور بيانيه شوراي امنيت عليه ايران، شروع شد، داشته باشيم و به امتيازاتي که در مدت يک ماه کسب کرديم بپردازيم.

شروع بازي هسته اي
پرونده هسته اي ايران، قصه بسيار دور و درازي دارد؛ زماني که ايران خواست از فناوري صلح آميز هسته اي برخوردار شود، آمريکا و هم پيمانانش ادعا کردند که ايران در صورت برخورداري از انرژي هسته اي تهديدي براي جهان و بويژه آمريکا و اسرائيل به شمار خواهد رفت، بنابراين دولت جمهوري اسلامي ايران، براي اينکه اعتماد سازي کند و به ادعاهاي واهي سران کشورهاي اروپايي و آمريکا پاسخ روشن و شفاف دهد، نزديک به سه سال برنامه هاي مربوط به انرژي هسته اي خود را فراتر از مقررات و تعهدات خود به آژانس و به طور داوطلبانه متوقف کرد، در مهرماه 1382 پروتکل الحاقي معاهده منع گسترش سلاح هاي اتمي را پذيرفت و در ادامه براي نشان دادن حسن نيت، فعاليت مراکز اتمي را به طور داوطلبانه و موقت به حالت تعليق درآورد، اجازه بازرسي از تاسيسات اتمي خود را صادر کرد و در ادامه براي اينکه هر گونه بهانه جويي هاي غربي ها را سلب کند، يک پيشنهاد راهگشا و بي سابقه اي را مطرح کرد و اعلام داشت که آماده است ساير کشورها را در فرآيند توليد سوخت هسته اي مشارکت دهد، اما اين پيشنهاد  نيز از مخالفت کشورهاي اروپايي و آمريکا ممانعت به عمل نياورد و در ادامه هيات مديره آژانس بين المللي انرژي اتمي در يک اقدام سياسي، در جريان اجلاس شوراي حکام، در قطعنامه اي از دبير کل آژانس درخواست کردند که پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحدد ارجاع کند و اين همان زماني بود که  بازي هسته اي ايران با کشورهاي اروپايي، آمريکا و آژانس بين المللي انرژي اتمي شروع شد؛ شروع بازي به هيچ وجه به نفع ايران نبود، چرا که شوراي امنيت در (روز چهارشنبه 9 فروردين 1385)  بيانيه اي را بر عليه ايران صادر کرد، در اين بيانيه آمده بود: 
« …شوراي امنيت با نگراني جدي گزارش ها و مصوبات آژانس بين المللي انرژي اتمي در ارتباط با برنامه هسته اي ايران راکه توسط مدير کل آژانس محمد البرادعي به آن گزارش شده؛شامل مصوبه شوراي حکام ماه فوريه آژانس را مورد ملاحظه قرار داد.
شوراي امنيت همچنين با نگراني جدي گزارش مدير کل بتاريخ 27 فوريه 2006 را که شماري از موارد و موضوعات باقيمانده را ليست کرده بود؛شامل موضوعاتي که مي توانند داراي بعد نظامي هسته اي باشند؛ و اينکه آژانس از نتيجه گيري اين که در ايران هيچگونه مواد و فعاليت هاي اظهار نشده وجود ندارد؛ ناتوان است؛ مورد ملاحظه قرار داد.
شوراي امنيت با نگراني جدي تصميم ايران مبني بر از سرگيري فعاليتهاي مرتبط با غني سازي را شامل تحقيق و توسعه؛ و (تصميم ) به تعليق همکاري با آژانس تحت پروتکل الحاقي(پيمان منع تکثير) را مورد ملاحظه قرار داد.
شوراي امنيت از ايران مي خواهد که گامهايى را که شوراي حکام آژانس خواسته است بردارد ؛ بويژه در اولين پاراگراف اجرايى مصوبه اش (14/2006) که براي ايجاد اعتماد (مبني بر) اهداف صلح آميز برنامه هسته اي (ايران)ضروري است؛ونيزبراي رفع ترديدهاي باقيمانده؛ و در اين ارتباط بر اهميت ويژه برقراري دوباره تعليق پايدار و کامل توسعه که توسط آژانس مورد رسيدگي قرار گيرد؛ تاکيد مي کند
شوراي امنيت اين اعتقاد راسخ راتصريح مي کند که چنين تعليق و پايبندي کامل تاييد شده ايرانيان به درخواست هاي شوراي حکام آژانس به راه حلي از راه مذاکره و ديپلماتيک که تضمين کند برنامه هسته اي ايران منحصر به اهداف صلح آميز است؛مي انجامد و (شورا) بر خواست جامعه بين المللي براي نيل به چنين راه حلي که به سود عدم تکثير در همه جاي ديگر است ؛ تاکيد مي کند.
… شوراي امنيت از مدير کل آژانس مي خواهد که ظرف 30 روز گزارشي را درمورد فرآيند پايبندي ايران به خواستهاي شوراي حکام ؛ براي شوراي حکام آژانس و به موازات آن براي شوراي امنيت جهت ملاحظه تهيه نمايد.»(1)
 در اين بيانيه از مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي خواسته مي شود که ظرف 30 روز گزارشي را در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران تهيه نمايد. در واقع بيانيه شوراي امنيت سوت «بازي هسته اي» ايران را با کشورهاي اروپايي، آمريکا و آژانس انرژي اتمي به صدا در مي آورد.
واکنش آمريکا به اعلاميه شوراي امنيت درباره ايران، از رضايت اين کشور حکايت داشت؛ «کاندوليزا رايس» وزير امور خارجه آمريکا پس از اعلاميه شوراي امنيت عليه ايران اظهار رضايت کرد و اين اعلاميه را «گام مهم ديپلماسي» ناميد و تاکيد کرد:« جامعه جهاني انتظار دارد که ايران از خواسته هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر توقف فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم و بازگشت به مذاکرات پيروي نمايد.»
اما واکنش نماينده ايران در سازمان ملل متحدد به اعلاميه شوراي امنيت حکايت از عزم و جزم جمهوري اسلامي ايران بر ادامه فعاليت هايش در زمينه غني سازي اورانيوم داشت، چرا که ظريف، نماينده ايران در سازمان ملل اعلام کرد که« انرژي هسته اي حق ايران است و تسليم فشارهاي بين المللي نمي شويم. …ايران به ان.پى.تى پايبند است و تعهدات آشكارى دارد. …»
«بازي هسته اي» ايران با کشورهاي اروپا، آمريکا و آژانس بين المللي انرژي اتمي در شرايطي شروع شد که همه چيز بر عليه ايران بود، اما ايران توانست در مدت 30 روز، 3 امتياز را از حريفان خود کسب کند که در ادامه به اين سه امتياز اشاره مي کنيم:

امتياز اول: رزمايش بزرگ پيامبر اعظم(ص)
در 11 فروردين (85) رزمايش بزرگ پيامبر اعظم (ص) با شرکت بيش از 17 هزار نفر از نيروهاي مسلح در منطقه عمومي خليج فارس و درياي عمان  با رمز «محمد رسول الله» و با شليک يک فروند موشک شهاب 2 آغاز شد. در اين رزمايش نزديک به 1500 فروند  شناورهاي رزمي، پشتيباني و مردمي و نيز انواع هواپيمايهاي شکاري، بمب افکن، انواع بالگردها و همچنين سامانه هاي موشکي حضور داشتند.
از نکات مهم اين رزمايش که قدرتهاي بزرگ دنيا را به واکنش واداشت و بازتاب گسترده اي در رسانه هاي مطرح جهان داشت مي توان به موارد زير اشاره کرد:

1- آزمايش موفق سريعترين موشک زير سطحي جهان
روز 13 فروردين، و درست دو روز بعد از آغاز رزمايش بزرگ پيامبر اعظم (ص)، خبر آزمايش موفق سريعترين موشک زير سطحي جهان در ايران در خروجي اکثر خبرگزاري هاي داخلي و خارجي قرار گرفت:
در خبرها آمده بود که:« سرعت اين موشک که «حوت» نام دارد، 100 متر بر ثانيه است و هيچ ناوي نمي ‌تواند از اين موشک فرار کند. …سرعت اين نوع موشکها زير سطحي در دنيا 25  متر در ثانيه است که سرعت اين موشک آزمايش شده 4 برابر موشکهاي زير سطحي جهان مي باشد.… در حال حاضر فقط دو کشور در دنيا داراي اين نوع موشک هستند. …ناوهاي پرتاب ‌کننده موشک حوت رادارگريز هستند و نمي‌توان آنها را شناسايي کرد. »
آزمايش موفق آميز موشک «حوت» تنها گوشه اي از توان نظامي ايران را به جهانيان نشان داد و آمريکا را اين چنين به واکنش واداشت؛ «وايل ويتمن» سخنگوي پنتاگون مدعي شد که:« ايران ممکن است در اين باره که سيستمهاي رادارگريز خود را توسعه داده است و مي تواند مانع از هدف قرار دادن اين موشک ها شود، اغراق کرده باشد.»
وي سپس اعتراف کرد که ايران در برنامه هاي نظامي خود مي تواند گامهايي را بردارد؛ « آزمايش اين موشک تعجب آور نيست، در چند سال گذشته ايران به آزمايش موشکهاي ميان برد ادامه داده و موشکهاي ضد ناو را نيز آزمايش کرده است.… ما مي دانيم ايراني ها  با استفاده از توانمندي بومي و همچنين با  توانمندي خارجي معمولاً در تلاش بودند تا سيستم نظامي را بهبود ببخشند.»
رسانه هاي غربي نيز که نمي توانستند اين موفقيت را بازتاب دهند، شروع به شايعه سازي کردند و ادعا کردند که طرح اژدي که ايران آزمايش کرده است، متعلق به روسيه است. اما چندي نگذشت که وزير امور خارجه روسيه به تمام اين شايعات پايان بخشيد و روسي بودن تسليحات آزمايش شده توسط ايران از جمله اژدر «حوت» را رد کرد؛ وي در پاسخ خبرنگاران اعلام کرد که نمي داند:« چه کسي سلاح چه کسي را آزموده است»  و در ادامه افزود:« …. من تنها برنامه تلويزيوني آن را ديدم و متخصص اژدرهاي دريايي نيستم.»

2- آزمايش موشک بالستيک «فجر-3»
در رزمايش بزرگ پيامبر اعظم (ص)،  موشک بالستيک «فجر – 3» نيز پرتاب شد. اين موش مي تواند به طور همزمان چند هدف را مورد اصابت قرار دهد و از ديد رادار نيز مخفي بماند. پرتاب اين موشک نيز با واکنش آمريکا همراه بود؛ «ادام ارلي» معاون سخنگوي رسمي وزارت امور خارجه آمريکا تنها توانست در تفسير پرتاب موشک بالستيک «فجر-3» اين چنين واکنش نشان دهد: « ما خبر اين آزمايش را ديدم اما هيچ اطلاعي از جزئيات فني آن نداريم.»

3-  آزمايش موفقيت آميز موشک فوق مدرن براي اولين بار در جهان
در ششمين روز رزمايش بزرگ پيامبر اعظم (ص)، آزمايش موفقيت آميز يک فروند موشک فوق مدرن و بسيار پيشرفته انجام شد؛« اين موش براي اصابت دقيق به اهداف ديگر نيازي به سيستم «othd» ندارد، در صورتي که تمامي موشک هاي مرسوم در جهان براي استفاده از حداکثر برد خود و ره گيري دقيق اهداف از سيستم ماوراء افق يا همان «othd» استفاده مي کند.… اين موشک فوق سري از تمام تجهيزات نظامي بويژه انواع بالگرد و ديگر وسايل پروازي قابل شليک است.»
آزمايش موفق آميز اين موشک نشان داد که ايران نخستين کشوري است که در جهان به اين توانمندي بسيار پيشرفته دست يافته است، بنابراين آزمايش اين موشک فوق سري نيز واکنش هايي را به دنبال داشت و نگراني هاي آمريکا را از پيشرفت هاي تکنولوژيک ايران به خوبي نشان داد: رايس، وزير امور خارجه آمريکا در اولين واکنش در مصاحبه با شبکه تلويزيوني « آى تى وى» اعلام کرد که« ايران، عراق نيست.»
جک استراو وزير خارجه انگليس نيز در مصاحبه اش تاکيد کرد که دولت اش با جديت بر سر حل مسئله هسته اي ايران از طريق ديپلماتيک، کار خواهد کرد.
بنابراين ما امتياز اول را در رزمايش بزرگ پيامبر اعظم (ص) کسب کرديم؛ زماني که رزمايش بزرگ پيامبر اعظم (ص) شروع شد، روزنامه «ساندي تلگراف» لندن نيز از جلسه محرمانه اي خبر داد که مقامات بلندپايه نظامي آمريکا و انگليس در آن شرکت داشته و اهداف احتمالي به منظور ضربات هوايي در خاک ايران را مورد بحث قرار داده بودند که اين اهداف احتمالي بيشتر مربوط به مراکز هسته اي ايران بود. اين موج جنگ رواني بر عليه ايران، چندان پايدار نبود چرا که ايران به خوبي توانست به فشار رواني و نظامي غرب پاسخ گويد، رزمايش بزرگ پيامبر اعظم (ص) ، آن چنان غرب را شوکه کرد که برخي از مقامات آمريکايي و انگليسي مجبور به رد همه ادعاهاي خود و جوسازي هاي رسانه هاي غربي شدند. به عنوان مثال سرفرمانده سابق ارتش آمريکا بعد از پايان رزمايش بزرگ پيامبر اعظم (ص) به دولت اين کشور هشدار داد که هر نوع اقدام نظامي عليه ايران بسيار دشوار خواهد بود؛ « ما نبايد فريب بخوريم و فكر كنيم كه با تهاجم نظامى به ايران همه چيز حل خواهد شد. ايران در صورت حمله،‌ از خود دفاع خواهد كرد. جمهورى اسلامى امكانات بسيارى در زمينه‌هاى مختلف در دست دارد كه مى‌تواند با توسل به آنان به آمريكا آسيب برساند.»

امتياز دوم: موفقيت ايران در دستيابي به چرخه کامل سوخت هسته اي
دکتر محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري ايران، سه شنبه شب (22 فروردين)، در جمع مقامات لشگري، کشوري و در تالار کتابخانه مرکزي استان قدس رضوي خبر خوش خود را به ملت ايران تقديم کرد:« ايران به جمع کشورهاي هسته اي جهان پيوست.»
وي اعلام کرد:« اينك در محضر امام رضا(ع) و در اين فرصت تاريخى اعلام مى‌كنم با مجاهدت دانشمندان و جوانان مومن و هوشمند ايران اورانيوم با غناى مورد نياز به حد استفاده در روز ‪ 20فروردين ماه سال جارى به دست جوانان ايران اسلامى توليد شد.»
احمدي نژاد در ادامه سخنان خود گفت:« مجموعه فعاليتهاى هسته‌اى ما در تمام مراحل تحت نظارت قوى و كم سابقه آژانس بوده و همچنان هم مايليم تحت نظارت آژانس فعاليت خود را ادامه دهيم .»
دکتر محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري ايران، در سخنان خود توصيه اي نيز به قدرتهاي مخالف ايران داشت: «قدرتهاي مخالف ايران، تجربه تلخ گذشته خود را در جريان ملى شدن صنعت نفت ايران، در برابر دستيابى ما به انرژى هسته‌اى تكرار نكرده و در مقابل حق قطعى ملت ايران نايستند.»
 احمدي نژاد در پايان سخنان خود گفت: من به عنوان خادم ملت ايران از همه كسانى كه دست اندركار اين افتخار بودند از همه پژوهشگران و محققين و دانشمندان تقدير كرده و از آنان مى‌خواهم با همين شتاب و با تمام توان كار را ادامه دهند. … دولت به شكر اين نعمت الهى سجده شكر به درگاه الهى به جا مى‌آورد.»
خبر خوش دکتر محمود احمدي نژاد، براي ملت ايران، چنان غرور آفرين بود که آنها را به شادي و سرور واداشت تا آنجا که خواستار روز « ملي فناوري هسته اي» شدند. اگر بخواهيم به خبر خوش رئيس جمهور، امتياز دهيم، بايد چندين امتياز به نفع ايران ثبت کنيم، اما نويسنده قواعد بازي را رعايت کرده و تنها يک امتياز به خبر موفقيت ايران در دستيابي به چرخه کامل سوخته هسته اي و غني سازي اورانيوم مي دهد.
براي آنکه به اهميت امتياز دوم ايران در «بازي هسته اي» واقف شويم، به واکنش هايي که از سوي رسانه هاي غربي صورت گرفت، اشاره اي کوتاه مي کنيم:
روزنامه انگليسي گاردين با انتشار گزارشي از استقبال ايرانيان از خبر رئيس جمهوري ايران مبني بردستيابي به توليد سوخت هسته اي نوشت: « ايران با دستيابي به اين تکنولوژي غرب را مبهوت و خلع سلاح کرد.»
شبکه هاي خبري از جمله , CNN , BBC , SKY NEWS الجزيره و العربيه هم با قطع برنامه هاي عادي خود از ابتدا تا انتهاي مراسم اعلا‌م رسمي دستيابي ايران به چرخه سوخت هسته اي در مشهد را به طور کامل پخش کردند.
شبکه خبري CNN اسپانيولي که بيش از نيم ميليارد مخاطب در سراسر قاره امريکا دارد با قطع برنامه عادي خود سخنراني رئيس جمهوري ايران را درباره پيوستن ايران به باشگاه دارندگان چرخه سوخت هسته اي به سه زبان فارسي و انگليسي و اسپانيولي پخش کرد.
گزارشگر شبکه العربيه هم در گزارشي از تهران گفت :« نخستين نتيجه موفقيت ايران اين خواهد بود که از جهان و آژانس بين المللي انرژي اتمي بخواهد ايران را به عنوان يک عضو کشورهاي دارنده فن آوري هسته اي به رسميت بشناسد.»
خبرگزاري فرانسه موفقيت متخصصان ايراني را دستاوردي شگفت براي جمهوري اسلا‌مي ايران ناميد و اين خبرگزاري به نقل از منابع ديپلمات هاي غربي افزود:« ايراني ها سريعتراز آنچه که برآورد مي شد موفق شده اند به فن آوري غني سازي دست يابند.»
رويتر نيز خبر داد که پيشرفت هسته اي ايران شوراى امنيت را سردرگم کرده است و در ادامه  به نقل از يک ديپلمات در آژانس بين المللي انرژي اتمي، توليد آزمايشگاهي سوخت هسته اي در ايران را دستاوردي چشمگير در زمينه فن آوري دانست و گفت: «اين موفقيت مسلما قدرت چانه زني ايران را در مقابل غرب تقويت خواهد کرد.»
اما اين خبر واکنش هاي ديگري نيز به همراه داشت که به چند مورد اشاره مي کنيم:
اولين واکنش آمريکا نسبت به اين خبر، در نوع خود جالب توجه بود:  «شان مک کورماک» سخنگوي رسمي وزارت امور خارجه آمريکا بعد از شنيدن اين خبر اعلام کرد: دولت «جرج بوش» نمي تواند «جزئيات فني» کاري که در ايران صورت گرفته از جمله تعداد سانتريفوژهاي موجود در ايران براي غني سازي اورانيوم را تاييد کند.
واکنش هاي بعدي آمريکا هراس و وحشت آنان را نشان مي داد؛  اسكات‌ مك‌للان سخنگوى كاخ سفيد اعلام کرد:« اكنون بايد در رويارويى با ايران گامى بيش از صدور بيانيه‌ى پنج قدرت اصلى شوراى امنيت برداشت.» جان بولتون سفير آمريكا در سازمان ملل متحد  نيز خواستار صدور قطعنامه‌ى جديدى شد كه در آن ايران، تهديدى براى صلح قلمداد شود.
رژيم صهيونيستي اسرائيل نيز نتوانست نگراني خود را نسبت به خبر موفقيت ايران در غني سازي اورانيوم پنهان کند، بنابراين «دان حالوتس» رئيس ستاد ارتش اين رژيم غاصب در مصاحبه با راديو «گالي تساخال» گفت:« اگر احتمال دهيم که همه آن چيزي که آنها مي گويند حقيقت دارد، آنها توانسته اند که گامي ديگر براي دستيابي به پتانسيل مستقل هسته اي بردارند. اين بايد نگراني همگان را برانگيزد که اين طور هم مي شود.»
بنابراين مي توان گفت که امتياز دومي که ايران در «بازي هسته اي» کسب کرد، مربوط به دستيابي ايران به چرخه کامل سوخت هسته اي بود که مخالفان خود را شوکه کرد، به گونه اي که چندين روز در پي بهانه جويي هاي بي مورد بودند و اين خبر براي آنها قابل هضم نبود. نکته مهمي که ذکر آن مهم مي نمايد، اين است که دکتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران، در «بازي هسته اي» ايران با کشورهاي اروپايي، آمريکا و آژانس انرژي اتمي، سياست «سه گام به جلو» را در پيش گرفت، خبر موفقيت ايران در دستيابي به چرخه کامل سوخت هسته اي در شرايطي به گوش کشورهاي اروپايي، آمريکا و آژانس بين المللي انرژي اتمي رسيد که شوراي امنيت ضرب الاجل 30 روزه اي را براي ايران تعيين کرده بود و به نظر مي رسيد که در آن شرايط اعلام اين خبر از سوي رئيس جمهوري، شرايط را مبهم و پيچيده سازد و اين نکته مهم را مي توان در رد درخواست سازمان ملل از سوي ايران مشاهده کرد؛ بعد از اعلام خبر موفقيت ايران در دستيابي به چرخه کامل سوخت هسته اي، سازمان ملل متحد از ايران درخواست کرد که فعاليت هاي غني سازي اورانيوم را توقف سازد، اما رئيس جمهوري ايران در پاسخ گفت:« امروز شرايط كاملا عوض شده است و ما يك كشور هسته‌اى هستيم و از موضع يك كشور هسته‌اى با كشورها صحبت مى‌كنيم.»
دکتر محمود احمدي نژاد در ادامه افزود:« ما با هيچ كس راجع به اصل حقوق ملت ايران مذاكره نخواهيم كرد و احدى حق ندارد از مسيرى كه ما در اين رابطه طى مى‌كنيم سر سوزنى كوتاه بيايد. »
همچنين رئيس جمهوري ايران در پايان سخنان خود خطاب به مخالفان برنامه هسته‌اى ايران گفت:« پاسخ ملت ما به كسانى كه از دستيابى ما به چرخه كامل سوخت هسته‌اى عصبانى هستند يك كلام بيشتر نيست و ما مى‌گوييم از دست ما عصبانى باشيد و از اين عصبانيت بميريد.»

امتياز سوم: هشدار مقام معظم رهبري به مخالفان برنامه هسته اي ايران
ايران توانست در مدتي کمتر از 20 روز دو امتياز مهم را از مخالفان هسته اي در «بازي هسته اي» کسب کند و مشخص بود که آمريکا و هم پيمانانش نمي توانستند در برابر اين دو امتياز مهم سکوت کنند بنابراين اقدام به ايجاد موج تازه اي از جنگ رواني بر عليه ايران در رسانه هاي غربي کردند تا نگراني و عصبانيت خود را از موفقيت، شکوفايي و پيشرفت ايران در عرصه فناوري بومي هسته اي آشکار سازند. در ادامه تنها به چند مورد از اين تهديدات و جوسازي هاي سياسي اشاره اي کوتاه مي کنيم:
روزنامه «واشنگتن پست»  از طرح حمله نظامي آمريکا به ايران تحت عنوان «تيرانت» (TIRANNT) خبر داد؛ «ويليام آرکين» يکي از اعضاي سابق سرويس «سيا» آمريکا به اين روزنامه اعلام مي کند که طرح حمله نظامي آمريکا به ايران شامل حمله موشکي، ورود نيروهاي زميني به خاک ايران و تسلط بر تنگه هرمز در خليج فارس خواهد بود.
نشريه «نيويورکر» نيز گزارش «سيمور هرش» روزنامه نگار سرشناس آمريکايي را منتشر مي کند که در آن به برنامه هاي آمريکا براي حمله نظامي به ايران به منظور تخريب تاسيسات هسته اي  اشاره مي شود.
«استفان رادميکر» معاون وزير امور خارجه آمريكا نيز در گفت و گو با خبرنگاران اعلام مي کند که ايران با ساخت بمب اتمي فقط 15 ماه فاصله دارد.
رژيم صهيونيستي نيز در اين ميان بيکار نمي ماند و شروع به جنگ رواني عليه ايران مي کند؛ «اري مکل» سرکنسول اين رژيم غاصب در نيويورک اعلام مي کند که: « موضوع ايران تنها مربوط به اسراييل نمى‌شود، بلكه اين مشكل همه‌ى جهان است و جهانيان بايد مانع (فعاليت‌هاى اتمى) ايران شوند.» وي در ادامه خواستار «تحريم اقتصادي و سياسي» ايران از شوراي امنيت سازمان ملل متحدد مي شود. 
اين تهديدات پياپي آمريکا و رژيم صهيونيستي اسرائيل بر ضد جمهوري اسلامي مبني بر حمله نظامي به ايران، در شرايطي شکل مي گيرد که تنها چند روز به مهلت 30 روزه ايران باقي است؛ اما رجزخواني هاي آمريکا و هم پيمانانش ثمري ندارد چرا که رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت الله خامنه اي در بيانات خود، آن چنان به تهديدات آمريکا و هم پيمانانش هشدار مي دهند که بعد از آن، آنها ادبيات سياسي و تهديدات خود را 180 درجه تغيير مي دهند. براي آنکه به اهميت موضوع پي ببريم نخست به بازتاب سخنان مهم رهبر معظم انقلاب در رسانه هاي جهان، اشاره اي کوتاه مي کنيم:
خبرگزارى هاي آسوشيتدپرس، فرانسه، رويتر، شين هوا و شبکه تلويزيوني الجزيره به نقل از مقام معظم رهبري گزارش مي دهند: «اگر آمريكا به ايران حمله كند، منافع آمريكا در سراسر جهان دو برابر آسيب مى‌بيند. مقامات آمريكايى در 27 سال گذشته از زبان تهديد استفاده كرده‌اند اما ملت و مقامات ايرانى به اين تهديدات اهميتى نمى‌دهند.ملت و مقامات ايرانى خواستار صلح هستند و جمهورى اسلامى به هيچ كس حمله نمى‌كند.»
اين خبرگزارى ها به نقل از حضرت آيت الله خامنه‌اى گزارش مي دهند: «ما هيچ جنگى را آغاز نكرده‌ايم. ايران كدام كشور را تهديد كرده است؟ ما اين كار را دوست نداريم. اما اگر كسى به ما حمله كند، به شدت پاسخ مى‌دهيم.»
روزنامه هاي الشرق الاوسط، الحيات چاپ همزمان لندن و رياض، الوسط و الايام  بحرين، سفير لبنان، الراي العام کويت، القبس و … سخنان مهم رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران را مورد توجه قرار داده و تيترهاي اول اين روزنامه ها با هشدار مقام معظم رهبري به مخالفان ايران مبني بر قطع دست متجاوزان به منافع علمي و انساني ايران نوشته مي شود و اين روزنامه ها، هشدارهاي حضرت آيت الله خامنه اي را يک پاسخ کوبنده به اتهامات و تهديدهاي آمريکا و ديگر متحدانش عليه ايران توصيف مي کنند.
بعد از هشدار مقام معظم رهبري است که ديگر موج جنگ رواني که بر عليه ايران شکل گرفته بود، فروکش مي کند، براي درک بهتر موضوع به تغيير موضع آمريکا و ديگر کشورها بعد از بيانات مقام معظم رهبري اشاره مي کنيم:
واشنگتن پست در تحليلي مي آورد که اقدام نظامي عليه ايران خشم جهان اسلام را شعله ور خواهد کرد بنابراين مذاکره مستقيم واشنگتن با تهران گزينه مناسب تر ي است.
برژينسکي مشاور پيشين سازمان امنيت ملي آمريکا نيز اعلام مي کند که «اقدام نظامي بر ضد ايران اشتباه محض است … تمام مردم ايران از کشورشان دفاع خواهند کرد »
فايننشال تايمز نيز در تحليلي گزارش مي دهد که « هيچ اقدامي عليه اراده راسخ ايران در برنامه هسته اي آن کارايي ندارد … شوراي امنيت متزلزل و شکننده شده است.»
کارشناسان ارشد مسائل هسته اي آمريکا نيز اعلام مي کنند که «ايراني ها با اثبات توانايي غني سازي در حال معرفي کردن يک واقعيت جديد به جهان هستند … تحريم ايران مترداف با پايان بازرسي ها و يک فاجعه خواهد بود.»
پاول وزير امور خارجه سابق آمريکا نيز در اظهاراتي هشدار گونه به مقامات کاخ سفيد اعلام مي کند که «ايراني ها مصمم به ادامه فعاليت هاي هسته اي و آماده برخورد با هر شرايطي هستند.»
نيويورک تايمز نيز در گزارشي اعلام مي کند که « ايران با تاکتيک هاي خود آمريکا را مجبور به تغيير موضع کرد به طوري که آمريکا در آخرين بيانيه هاي خود اعلام کرد فقط خواهان ديپلماسي در برخورد با ايران است»
نخست وزير سابق روسيه  نيز به عواقب خطرناک هر گونه اقدام خصمانه عليه ايران هشدار مي دهد و اعلام مي کند که ايراني ها از ان پي تي تجاوز نکرده اند … حمله به ايران عواقب سوئي براي تمام منطقه خواهد داشت»
محمد البرادعي نيز در گزارش خود به شوراي امنيت اعلام مي کند که «تهران در غني سازي براي تامين سوخت نيروگاهها موفق شده است»
آري سخنان مهم مقام معظم رهبري امتياز سوم را براي ايران به ارمغان آورد؛ آمريکا بعد از بيانيه شوراي امنيت که درباره ايران صادر شد، سياست «تهديد نظامي» را در دستور کار داشت و فکر مي کرد که با ايجاد موجي از جنگ رواني عليه ايران، خواهد توانست کشورهاي ديگر را با خود همنوا و همساز کرده و ايران را از حق مسلم خود محروم سازد، اما هشدار مقام معظم رهبري به آمريکا آن چنان بازتابي در رسانه هاي مطرح جهان داشت، که آمريکا بعد از اين هشدارها سياست « تهديد نظامي» را کنار گذاشته و سياست «ديپلماسي» را در دستور کار خود قرار داد. در واقع امتياز سوم ايران، اين بود که به آمريکا و ديگر مخالفان برنامه هسته اي ايران، فهماند که تنها راه حل مسئله هسته اي ايران، راه حل «ديپلماسي» است و اين بار جمهوري اسلامي ايران نبود که خواهان حل مسئله هسته اي خود از طريق «ديپلماسي» باشد، بلکه امروز آمريکا و مخالفان برنامه هسته اي ايران، خود خواهان حل مسئله هسته اي ايران از راه «ديپلماسي» بوده و حتي بيش از اين پا دراز کرده و اعلام مي کنند که حاضر به مذاکره مستقيم با ايران مي باشيم.
سخن پاياني: در پايان به امتيازي که مخالفان برنامه هسته اي ايران که در «بازي هسته اي» کسب کرده اند، اشاره مي کنيم؛ در واقع امتيازي که آمريکا و ديگر کشورهاي مخالف برنامه هسته اي ايران کسب کردند از همان ابتدا يعني از زمان شروع بازي در سبد اين کشورها قرار داشت و مخالفان برنامه هسته اي در مدت يک ماه هيچ امتيازي را نتوانستند کسب کنند، بلکه آن يک امتياز نياز از همان شروع « بازي هسته اي» براي اين کشور ها در نظر گرفته شده بود و اين امتياز چيزي نبود جز گزارش 8 صفحه اي محمد البرادعي، دبير کل آژانس انرژي اتمي درباره ايران که باز همان تبصره هاي بيانيه شوراي امنيت را به ايران گوشزد مي کرد.
نويسنده بر اين باور است که ديگر سياست «دو گام به جلو، يک گام به عقب» پاسخ گو نيست، چرا که ما امروز در شرايطي «بازي هسته اي» خود را ادامه مي دهيم که قواعد بازي جوانمردانه رعايت نمي شود و از همان ابتدا بازي يک امتياز براي حريف در نظر گرفته مي شود، پس بايد سياست «سه گام به جلو» را در دستور کار قرار دهيم تا در پايان، «بازي هسته اي» را با امتياز سه بر يک پيروز شويم.
ان شاء الله

پاروقي:
کليه گزارش ها به نقل از خبرگزاري هاي آريا، ايرنا،مهر و نووستي روسيه مي باشد.
 

 


 

استفاده از این مطلب با درج نام نویسنده و ذکر منبع بلامانع است.
  سایر مطالب