اشعار و جملات قصار

کوتاه ترين راهها در زندگي
يکشنبه 7 آذر 1389 - 11:10:55 AM
  بزرگنمایی:

کوتاه ترين راه رسيدن به ثروت آن است که قابليت هايت را بشناسي و برآنها تکيه کني.
کوتاه ترين راه براي جلوگيري از شکست احتمالي ، مشورت با کساني است که قبلاً آن راه را رفته اند.
کوتاه ترين راه براي داشتن رواني سالم ، در نظر گرفتن زماني براي خنده و شادي در هر روز است.
کوتاه ترين راه بري اينکه نخواهي چيزي را به خاطر بسپاري ، نگفتن دروغ است.
کوتاه ترين راه براي رسيدن به آرزوها ، واقع بين بودن است.
کوتاه ترين راه براي غيبت نکردن آن است که عيوب خود را مثل عيب ديگران ، ببيني .
کوتاه ترين راه براي داشتن جسمي سالم ، اعتدال در خوردن است ، نه زياد و نه کم.
کوتاه ترين راه براي يافتن يک دوست ، توجه به علايق طرف مقابل است.
کوتاه ترين راه مبارزه با ترس ، روبه رو شدن با آن ترس است.
کوتاه ترين راه عشق ورزيدن ، نگاهي است خالص و بي ريا توام با عشق.
کوتاه ترين راه براي رهايي از افسردگي ، فکر کردن به چيزهاي خوب است.
کوتاه ترين راه براي رسيدن به ثبات ، آن است که بر آن چه ايمان داري پافشاري کني ، حتي اگر يک لشکر مخالف داشته باشي.
کوتاه ترين راه براي رسيدن به تکامل ، انتقاد پذيريي است.
کوتاه ترين راه براي دروغ نگفتن ، شجاع بودن است.
کوتاه ترين راه براي آينده نگري ، قناعت است.
کوتاه ترين راه براي حسرت نخوردن ، آن است که هميشه در حال زندگي کني.
کوتاه ترين راه براي حل يک مساله ، فهميدن درست صورت مساله است.
کوتاه ترين راه براي رسيدن به آرامش ، آن است که کمتر به چيزهايي که نداري فکر کني.
کوتاه ترين راه براي اثبات دوستي ات به يک دوست ، آن است که شنوده خوبي باشي.
کوتاه ترين راه براي فاش نساختن راز ديگران آن است که هرگز به رازشان گوش ندهي.
کوتاه ترين راه براي تحقير نکردن ديگران اين است که فقط چند لحظه خودت را جاي آنها قرار دهي.
کوتاه ترين راه براي رسيدن به قدرت واقعي ، تقويت هر چه بيشتر منطق است.
کوتاه ترين راه مقابله با دشمنان آن است که هرگز خونسردي ات را از دست ندهي.
کوتاه ترين راه غلبه بر مشکلات ، کوچک و ناچيز شمردن آنها است.
کوتاه ترين راه براي دانستن يک ارتباط سالم ، داشتن فکر و انديشه سالم و قلب پاک است.

گردآوري: گروه اينترنتي تاجريان

 

استفاده از این مطلب با درج نام نویسنده و ذکر منبع بلامانع است.
  سایر مطالب