اشعار و جملات قصار

يادمان باشد که . . .
يکشنبه 7 آذر 1389 - 11:48:57 AM
  بزرگنمایی:

يادمان باشد که : او که زير سايه ي ديگري راه مي رود ، خودش سايه اي ندارد .

يادمان باشد که : هرروز بايد تمرين کرد دل کندن از زندگي را .

يادمان باشد که : زخم  نيست آنچه درد مي آورد ، عفونت است .

يادمان باشد که :در حرکت هميشه افق هاي تازه هست .

يادمان باشد که : دست به کاري نزنم که نتوانم آنرا براي ديگران ! تعريف کنم .

يادمان باشد که : آنها که دوستشان مي دارم مي توانند دوستم نداشته باشند .

يادمان باشد که : حرف هاي کهنه از دل کهنه بر مي آيند ، يادمان باشد که  که دلي نو بخرم .

يادمان باشد که : فرار راه به دخمه اي مي برد براي پنهان شدن نه آزادي .

يادمان باشد که : باور هايم شايد دروغ باشند .

يادمان باشد که : لبخندم را توى آيينه جا نگذارم .

يادمان باشد که : آرزوهاي انجام نيافته دست زندگي را گرفته اند و او را راه مي برند .

يادمان باشد که : لزومي ندارد همانقدر که تو براي من عزيزي ، من هم  برايت عزيز باشم .

يادمان باشد که : محبتي که به ديگري مي کنم ارضاي نياز به نمايش گذاشتن مهر خودم نباشد .

يادمان باشد که : براي ديدن بايد نگاه کرد ، نه نگاه !

يادمان باشد که : اندک است تنهايي من در مقايسه با تنهايي خورشيد .

يادمان باشد که : دلخوشي ها هيچکدام ماندگار نيستند .

يادمان باشد که : تا وقتي اوضاع بدتر نشده ! يعني همه چيز رو به راه است .

يادمان باشد که : هوشياري يعني زيستن با لحظه ها .

يادمان باشد که : آرامش جايي فراتر از ما نيست .

يادمان باشد که : من تنها نيستم ما يک جمعيتيم که تنهائيم .

يادمان باشد که : براي پاسخ دادن به احمق ، بايد احمق بود !

يادمان باشد که : در خسته ترين ثانيه هاي عمر هم هنوز رمقي براي انجام برخي کارهاي کوچک هست!

يادمان باشد که : لازم است گاهي با خودم رو راست تر از اين باشم که هستم .

يادمان باشد که : سهم هيچکس را هيچ کجا نگذاشته اند ، هرکسي سهم خودش را مي آفريند .

يادمان باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت مي شود، به دست آوردن هم  ديگر آرزو نيست .

يادمان باشد که : پيش ترها چيز هايي برايم مهم بودند که حالا ديگر مهم نيستند .

يادمان باشد که : آنچه امروز برايم مهم است ، فردا نخواهد بود .

يادمان باشد که : نيازمند کمک اند آنها که منتظر کمکشان نشسته ايم .

يادمان باشد که : من « از اين به بعد » هستم ، نه « تا به حال » .

يادمان باشد که : هرگر به تمامي نا اميد نمي شوي اگر تمام اميدت را به چيزي نبسته باشي .

يادمان باشد که : غير قابل تحمل وجود ندارد .

يادمان باشد که : گاهي مجبور است براي راحت کردن خيال ديگران خودش را خوشحال نشان بدهد .

يادمان باشد که : خوبي آنچه که ندارم اينست که نگران از دست دادن اش نخواهم بود .

يادمان باشد که : با يک نگاه هم ممکن است بشکنند دل هاي نازک .

يادمان باشد که : بجز خاطره اي هيچ نمي ماند .

يادمان باشد که : وظيفه ي من اينست: «حمل باري که خودم هستم» تا آخر راه .

يادمان باشد که : منتظر ِ تنها يک جرقه است ، انبار مهمات .

يادمان باشد که : کار رهگذر عبور است ، گاهي بر مي گردد ، گاهي نه .

يادمان باشد که : در هر يقيني مي توان شک کرد و اين تکاپوي خرد است .

يادمان باشد که :هميشه چند قدم آخر است که سخت ترين قسمت راه است .

يادمان باشد که : اميد ، خوشبختانه از دست دادني نيست .

يادمان باشد که : به جستجوى راه باشم ، نه همراه .

يادمان باشد که : هوشياري يعني زيستن با لحظه ها .

گردآوري: گروه اينترنتي تاجريان

استفاده از این مطلب با درج نام نویسنده و ذکر منبع بلامانع است.
  سایر مطالب