اشعار و جملات قصار

در انتظار و خواهان کسي باش، که ....
پنجشنبه 2 دي 1389 - 11:41:12 AM
  بزرگنمایی:

به دنبال کسي باش که تو را به خاطر زيبايي هاي وجودت زيبا خطاب کند نه به خاطر جذابيتهاي ظاهريت
کسي که دوباره با تو تماس بگيرد حتي وقتي تلفنهايش را قطع مي کني
کسي که بيدار خواهد ماند تا سيماي تو را در هنگام خواب نظاره کند
در انتظار کسي باش که مايل باشد پيشاني تو را ببوسد[حمايتگر تو باشد]
کسي که مايل باشد  حتي  در زماني که درساده ترين لباس  هستي تو را به دنيا نشان دهد
کسي که دست تو را در مقابل دوستانش در دست بگيرد
در انتظار کسي باش که بي وقفه به ياد توبياورد که تا چه اندازه برايش مهم هستي
و نگران توست و چه قدر خوشبخت است که تو را در کنارش دارد
در انتظار کسي باش که زماني که تو را مي بيند به دوستانش  بگويد اون خودشه[همان کسي  که مي خواستم]
آري در انتظار و خواهان کسي باش، که خواهان تو باشد.

گردآوري: گروه اينترنتي تاجريان

استفاده از این مطلب با درج نام نویسنده و ذکر منبع بلامانع است.
  سایر مطالب