اجتماعي

20 موضوع اصلي مشاجرات خانوادگي
چهارشنبه 8 دي 1389 - 8:16:34 AM
  بزرگنمایی:

انتخاب خانواده مان دست ما نيست و احتمالاً به همين دليل است که اينقدر با آنها بحث و مجادله مي کنيم.
تحقيقات جديد نشان مي دهد که خانواده هاي انگليسي به طور متوسط هر ساله 4 روز کامل را به بحث و دعوا مي گذرانند.
اين تحقيق که روي 3000 خانواده انجام گرفت مشخص کرد که مادرها، پدرها و فرزندانشان حداقل سه اختلاف برايشان پيش مي آيد که سر هرکدام حداقل 5 دقيقه بحث مي کنند.
مجموع آن برابر است با 1095 بحث و مجادله در سال که 25/91 ساعت يا 3 روز و 19 ساعت به طول مي انجامد.
کارهاي روزمره خانه آنقدر خون بعضي ها را به جوش مي آورد که باعث مي شود مهمترين دليل اختلافات خانوادگي قلمداد شود که بعد از آن “هتل” تصور کردن خانه از ديدگاه فرزندان و همچنين بي تفاوتي و بي توجهي اعضاي خانواده نسبت به يکديگر از متداولترين دلايل اين مشاجرات هستند.
اما به طور کلي، خانواده ها اتفاق نظر دارند که معمولاً اين مادر خانواده است که مشاجرات را آغاز مي کند و در طول اين مشاجرات بيشتر از بقيه صدايش را بلند مي کند. همچنين باز هم اين مادر خانواده است که معمولاً بعد از اتمام اين بحث ها و مشاجرات بداخمي مي کند.
معمولاً اين دختر خانواده است که براي فهماندن حرفش در اتاقش را محکم مي کوبد، درحاليکه پدر خانواده معمولاً براي بازگرداندن خونسردي خود خانه را ترک مي کند و بعد از اينکه همه چيز دوباره روبه راه شد به خانه برمي گردد.

يک پنجم خانواده هايي که در اين تحقيق شرکت کردند معمولاً بر سر پيدا نکردن چيزي در خانه دعوا مي کنند و تقريباً همين ميزان نيز درمورد انتخاب کانال تلويزيون—که مادر معمولاً راغب به ديدن سريال، پدر متمايل به ديدن کانال ورزشي و فرزندان نيز علاقه مند به ديدن کارتون يا فيلم هستند—مي باشد.
تصميم گيري درمورد اينکه شستشوي ظرف هاي کثيف بر عهده کيست 15 مورد از مشاجرات را تشکيل مي دهد و 14 مورد هم بر سر اين است که چه کسي از کامپيوتر خانه استفاده کند.
قبض تلفن خانه هم براي 13 خانواده علت يک مشاجره داغ خانوادگي يکبار در ماه است.
بالا بردن صداي موسيقي توسط نوجوانان و بحث و جدل بر سر تکاليف مدرسه نيز جزء 10 علت اصلي مشاجرات خانوادگي است.
مارک دو نتو، سخنگوي Uinvue مي گويد، “نتايج اين تحقيق موضوعات متداول دعواهاي خانوادگي را نشان مي دهد که در طول دهه هاي قبل بي تغيير باقي مانده است و اکثريت اين مشاجرات بيشتر از چند دقيقه طول نمي کشند. شايان ذکر است که مادر خانواده هنوز نقشي محوري در خانواده دارد اما نتايج تحقيق نشان مي دهد که پدرهاي امروز بسيار بيشتر از نسل هاي قبل خود را در اين مسائل و مشکلات درگير مي کنند.

بااينکه مشاجرات عاملي متداول در همه خانواده به شمار مي رود اما نتايج تحقيق ما نشان مي دهد که اين مشاجرات نقشي حياتي در تقويت روابط درون خانواده دارند و نوعي دريچه آزادي به حساب مي آيند. از اينرو، اين دعواها و مشاجرات کوچک نقشي مثبت در زندگي خانواده دارند.”
مشاجرات ديگري نيز در ليست زير قيد شده اند، مثلاً اينکه فرزندان پدر و مادر را معمولاً بانک تصور مي کنند و مداوم از آنها تقاضاي پول مي کنند و يک مورد ديگر هم طول دادن حمام است.
زمان خواب بچه ها، خالي کردن ظرف هاي داخل ماشين ظرفشويي و تصميم گيري درمورد زمان وعده هاي غذايي همه از علت هاي مشاجرات خانوادگي به شمار مي روند.
جالب است که بدانيد يکي از هر 10 خانواده ذکر کرده اند که از آخرين مشاجره خانوادگيشان تاکنون با هم حرف نمي زنند.
اما دو سوم شرکت کننده باور داشتند که مشاجرات خانوادگي بسيار سالم و طبيعي هستند.
85 نفر از شرکت کننده ها توافق نظر داشتند که بهترين راه اين است که حرفها آزادانه بيان شود تا اعضاي خانواده به خوبي از احساسات هم باخبر شوند.

20 موضوع اصلي مشاجرات خانوادگي

1٫ کارهاي روزمره خانه

2٫ تلقي کردن خانه بعنوان “هتل”

3٫ بي توجهي به همديگر

4٫ پيدا نکردن چيزي در خانه

5٫ انتخاب کانال تلويزيون

6٫ نوبت شستشوي ظرف هاي کثيف

7٫ نوبت استفاده از کامپيوتر خانه

8٫ هزينه قبض تلفن

9٫ بلند بودن صداي موزيک

10٫ تکاليف مدرسه فرزندان

11٫ درخواست مداوم پول

12٫ رانندگي بد

13٫ کنترل تلويزيون کجاست

14٫ چاي را با چه بخورند

15٫ گذاشتن بطري يا پاکت خالي شير يا مايعات ديگر دوباره در يخچال

16٫ ساعت خوابيدن بچه ها

17٫ تمام نشدن مسابقات ورزشي تلويزيون

18٫ طول دادن حمام يا دستشويي

19٫ زمان برگشت نوجوانان به خانه

20٫ چه کسي بايد ظرفهاي داخل ماشين ظرفشويي را خالي کند

گردآوري: گروه اينترنتي تاجريان

استفاده از این مطلب با درج نام نویسنده و ذکر منبع بلامانع است.
  سایر مطالب