آثار در رسانه ها

کتاب و فصلنامه

 کتاب : سقوط 2 / عنوان مقاله: کاپیتولاسیون در ایران

 
مطبوعات
 
 
 
 
 
 
 
 
«تحقیق اساس برنامه‌ریزی در روابط عمومی».روزنامه آرمان روابط عمومی، سال 3، ش 653 (29 شهریور 1386)
 
«روابط عمومی‌ها و دانش ساخت آگهی تبلیغاتی». روزنامه آرمان روابط عمومی، سال 3، ش 638 (12 شهریور 1386)

«از فقر تا جُرم». روزنامه اطلاعات، دوشنبه9 اردیبهشت 1387، شماره 24179
 
«كود‌كان بايد دليل طلاق را بدانند». روزنامه اطلاعات، پنجشنبه 26 اردیبهشت 1387، شماره 24194
 
 
 
 
خبرگزاری ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سایت ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سایت ندای مشاور/ عنوان مقاله: ضرب المثل های خانوادگی و تربیتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dsf
  سایر مطالب