مصاحبه تلویزیونی
 
پيامدهاي دکترين مونروئه براي آمريکاي لاتين