مصاحبه تلویزیونی
 
شبکه خبر/ نمايه/ ريشه هاي عزم ملت ايران در رسيدن به قله هاي پيشرفت