دانش و فناوري

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
هرجاي دنيا که هستيد سر خود را بالا بگيريد و با تمام وجود به ايراني بودن خودتون افتخار کنيد.
يکشنبه 18 اسفند 1392 - 1:18:04 PM
98٫5 % از ژنهاي انسان و شامپانزه يکسان مي باشند.
يکشنبه 11 اسفند 1392 - 1:25:54 PM
شـناخـتـن افراد تنها از روي خصوصـيات ظـاهـري آنها مساله بسيار جالبي است.
دوشنبه 7 بهمن 1392 - 7:11:32 PM
هرگز تصور نمي کنيد که ممکن است زندگي يک نفر بستگي به شما داشته باشد.
دوشنبه 18 شهريور 1392 - 4:12:16 PM
زماني که آلبرت انيشتين فوت کرد، آخرين کلمات او هم با او مردند.
دوشنبه 23 ارديبهشت 1392 - 9:59:45 AM
هرچند اين روزها تقريبا اجناس چيني گوشه‌گوشه زندگي ما، به ويژه زندگي ديجيتال ما را پر کرده‌اند، هنوز خريد اجناس چيني با تنها مزيت ارزان‌ قيمت بودن، چندان نمي‌تواند رضايت خاطر و اطمينان ما را جلب کند.
سه شنبه 20 ارديبهشت 1390 - 9:14:44 AM
کفش‌هايي از جنس جوي دوسر، سعي دارند دوستي خود را با طبيعت به رخ بکشند
سه شنبه 6 ارديبهشت 1390 - 8:58:45 AM
کشتي تايتانيک در پانزدهم آوريل 1912، مصادف با 26 فروردين 1291 هجري شمسي، در اقيانوس اطلس غرق شد
شنبه 27 فروردين 1390 - 9:06:22 AM
نتايج پژوهش اخير محققان، بخش ديگري از ويژگي‌هاي خارق‌العاده سيب در حفظ سلامت افراد را آشکار کرده است
پنجشنبه 25 فروردين 1390 - 9:05:45 AM
محققان پس از سال ها بررسي به نتايج اوليه اي درباره اين که مغز انسان چگونه کار مي کند دست يافته اند.
سه شنبه 23 فروردين 1390 - 6:51:55 PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
  سایر مطالب