حکايت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
دو فرشته مسافر در منزل خانواده ثروتمندي توقف کردند تا شب را در آنجا بگذرانند
شنبه 8 تير 1398 - 11:23:01 AM
چنين حکايت کرده اند که روزي ، باغباني ، در باغ خود، سه مرد غريبه ديد که بدون اجازه وارد باغ شده بودند
يکشنبه 20 اسفند 1391 - 12:37:26 PM
موشي درخانه تله موش ديد، به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد
دوشنبه 15 فروردين 1390 - 9:27:36 AM
دانشمندى دخترى داشت كه بسيار بدقيافه بود، به سن ازدواج رسيده بود، با اينكه جهيزيه فراوان داشت، كسى مايل نبود با او ازدواج كند
يکشنبه 8 اسفند 1389 - 11:23:21 AM
با گروهى از بزرگان در كشتى نشسته بودم. كشتى كوچكى پشت سر ما غرق شد
جمعه 29 بهمن 1389 - 9:54:09 AM
فقيرى وارسته و آزاده، در گوشه اى نشسته بود. پادشاهى از كنار او گذشت.
جمعه 29 بهمن 1389 - 9:53:44 AM
فقيري را به زندان بردند.
شنبه 23 بهمن 1389 - 8:51:42 AM
پادشاه قدرتمند و توانايي، روزي براي شكار با درباريان خود به صحرا رفت، در راه كنيزك زيبايي ديد و عاشق او شد
جمعه 15 بهمن 1389 - 3:40:37 PM
پيرزني 90 ساله كه صورتش زرد و مانند سفره كهنه پر چين و چروك بود
جمعه 15 بهمن 1389 - 10:39:14 AM
مردي در يك باغ درخت خرما را با شدت تكان مي داد و بر زمين مي ريخت. صاحب باغ آمد و گفت اي مرد احمق! چرا اين كار را مي كني؟
جمعه 15 بهمن 1389 - 10:30:27 AM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
  سایر مطالب