اشعار و جملات قصار

1 2 3 4 5
آشنايان کهن را خبري از دل تنهايم نيست/ غم دل با که بگويم که کسي يادم نيست
چهارشنبه 2 مرداد 1398 - 11:14:47 AM
اين جملات را با خود مرور کنيد چرا که الهام بخش زندگي هستند.
دوشنبه 8 ارديبهشت 1393 - 5:54:30 PM
اين جملات زيبا و الهام بخش را بخوانيد و به آنها عمل کنيد تا انسانيت را به حد کمال برسانيد.
يکشنبه 11 اسفند 1392 - 3:06:31 PM
زندگي منصفانه نيست اما با اين حال هنوز هم خوب است.
يکشنبه 27 بهمن 1392 - 3:06:56 PM
جملات زيباي الهام بخش براي زندگي
شنبه 14 دي 1392 - 5:23:26 PM
اين جملات را بايد با طلا نوشت، بر سنگ حك كرد
شنبه 16 شهريور 1392 - 4:12:38 PM
آسمان را گفتم /مي تواني آيا /بهر يک لحظه ي خيلي کوتاه /روح مادر گردي
چهارشنبه 11 ارديبهشت 1392 - 12:56:47 PM
مگذار که جريان زندگي تو را به عادت ببرد.
سه شنبه 20 فروردين 1392 - 11:32:22 AM
عفو کردن خطا، انتقام ملايمي است که از طرف مقابلت ميگيري؛ دبل کارنگي
پنجشنبه 21 دي 1391 - 11:12:09 AM
بعضي از دوستان بر روي کارت پستال ها متن ها و جملات زيبايي براي تبريک عيد درج مي کنند
پنجشنبه 26 اسفند 1389 - 12:32:17 PM
1 2 3 4 5
  سایر مطالب