مديريت رسانه

1 2 3 4 5 6
بعنوان مدير مسئول و سردبير نشريه مديريت رسانه از شنيدن اين خبر خيلي خوشحال شدم.
پنجشنبه 8 آبان 1393 - 3:53:12 PM
سال 1392، سال نسبتاً پُرخبري در حوزه رسانه و ارتباطات بود.
يکشنبه 17 فروردين 1393 - 12:56:48 PM
خبر مهمترين کالاي توليدي رسانه هاست که مهمترين نياز مخاطبان را ارضاء مي کند.
دوشنبه 7 بهمن 1392 - 2:28:27 PM
در نوشتار حاضر به نکات مهمي در خصوص نگارش خبر اشاره مي کنيم.
دوشنبه 7 بهمن 1392 - 2:26:35 PM
1. هيچ‌گاه سوال‌هاي خود را قبل از انجام مصاحبه در اختيار مصاحبه شونده قرار ندهيد
دوشنبه 7 بهمن 1392 - 2:03:28 PM
«مصاحبه» يا «گفت و گو»، واژه اي آشنا براي خبرنگاران و گزارشگران رسانه هاي خبري است. به جرات مي توان گفت که در ميان فعاليت هاي مهم روزنامه نگاران، مصاحبه به عنوان يک هنري است که باعث شده است تا يک روزنامه نگار به جامعه و افراد آن نگاهي نو داشته باشد
دوشنبه 7 بهمن 1392 - 1:57:09 PM
با وجود همه قابليت هاي موجود و ممکن در وب سايت ها، هنوز متن مهمترين چيز است.
دوشنبه 7 بهمن 1392 - 1:56:32 PM
يك خبر را چه از مردم بشنويم و چه از راديو، چه در روزنامه بخوانيم و چه در تلويزيون ببينيم و بشنويم در همه حالات مي خواهيم بدانيم كه منبع خبر كيست و کجاست؟
دوشنبه 7 بهمن 1392 - 1:52:55 PM
يورش به خواننده و غالگيركردن او از اصلي ترين وظايف اولين عبارات خبر (ليد) است كه در ضمن آن كوشش مي شود تا- بخصوص در سبك هرم وارونه- اصل مطلب بازگو شود.
دوشنبه 7 بهمن 1392 - 1:52:24 PM
امروزه در ميان روزنامه نگاران چهار قسم سبك خبرنويسي مرسوم است
دوشنبه 7 بهمن 1392 - 1:51:54 PM
1 2 3 4 5 6
  سایر مطالب