تاريخ و انقلاب

1 2 3 4 5
مجموعه عکس حاضر برگرفته از نمايشگاه "به روايت يک شاهد عيني" است.
دوشنبه 8 ارديبهشت 1393 - 2:58:43 PM
عنايت و لطف و مرحمت خداوند بر مردم ايران اسلامي آن چنان گسترده است که در صحراي طبس «پنجه عقاب» را در مقابل «طوفان شن» قرار مي دهد و آيه «و مکرو و مکر الله و الله خير الماکرين» را تفسير مي کند
دوشنبه 5 ارديبهشت 1390 - 9:32:10 AM
مسعود رجوي در سال 1346 در سن 19 سالگي به عضويت سازمان مجاهدين درآمد. وي در تابستان 50 توسط ساواک دستگير شد.
جمعه 20 اسفند 1389 - 3:45:51 PM
در بين زنان تاثير گذار تاريخ چهره هايي هم مشاهده مي شود که زيان هاي جبران ناپذيري را به بار آوردند
چهارشنبه 20 بهمن 1389 - 1:09:18 PM
عکس هاي زير را بايد آخرين ژست هاي محمدرضا شاه پهلوي در برابر دوربين هاي تلويزيوني در کاخ رويايي نياوران تلقي کرد
سه شنبه 19 بهمن 1389 - 3:05:36 PM
نوزدهم بهمن 1357، انتشار خبر بيعت همافران نيروي هوايي ايران با امام، يکي از اخباري بود که انقلاب را به تثبيت در ايران، نزديک و بختيار را از ادامه فعاليت براي ابقاي رژيم سلطنتي نااميد کرد
سه شنبه 19 بهمن 1389 - 11:05:52 AM
از 26 دي 1357 که محمدرضا پهلوي در بحبوحه انقلاب اسلامي از ايران گريخت تا 5 مرداد 1359 که در بيمارستان رمادي قاهره درگذشت، در سرگرداني و آوارگي بود
سه شنبه 19 بهمن 1389 - 11:03:50 AM
شعارهاي زيادي در جريان پيروزي انقلاب اسلامي از 19 دي 1356 تا 22 بهمن 1357 مطرح شدكه مهمترين،تاثيرگذارترين و ماندگارترين آن شعار استقلال، آزادي،جمهوري اسلامي است
دوشنبه 18 بهمن 1389 - 7:36:05 AM
دهه فجر يادآور به ثمر رسيدن فداكاري و ايثار ملتي بزرگ است
جمعه 15 بهمن 1389 - 3:32:24 PM
امام آمدند و فرمودند: «من به پشتيباني اين ملت دولت تعيين مي کنم.»، امام آمدند و نهضت انقلابي خود را به سرمنزل مقصود رساندند
سه شنبه 12 بهمن 1389 - 5:40:27 PM
1 2 3 4 5
  سایر مطالب