جملات زيبا براي رسيدن به کمال انسانيت
يکشنبه 11 اسفند 1392 - 3:06:31 PM
لطفاً اگر مي بينيد کسي در حال پيشرفت است، چه مادي، چه شغلي يا چه در هر زمينه ديگر، بجاي حسد ورزيدن و سنگ اندازي کردن، تحسينش کنيد و بکوشيد شما هم نقشي در رسيدن به اهدافش داشته باشيد. اينگونه معناي انسانيت را به حد کمال مي رسانيد. افکار والا داشته باشيد. همواره نيروهاي نامرئي وجود دارند که آماده اند از روياي شما حمايت کنند و به آنها شکل واقعيت بدهند.
 
http://www.tajerian.ir/?code=1860
استفاده از این مطلب با درج نام نویسنده و ذکر منبع بلامانع است.
بستن   چاپ