تیتر: فتواي مقام معظم رهبري مهمترين رويداد ديني سال 2010 شد
پست الکترونیک فرستنده: *
پست الکترونیک گیرنده: *
متن: